Kompetensområden

Företagsekonomi

  • Upprättande och genomgång av årsbokslut- och delårsrapporter
  • Upprättande av deklarationer
  • Redovisning
  • Pensionsberäkningar
  • Utvärdering av balans- och resultatrapporter i samråd med ägare/företagsledare/finansinstitut för att nå bästa utveckling och skattestatus för ert företag

Affärsutveckling

Jag upprättar och skräddarsyr affärs- och marknadsplaner för ditt företag och din affärsidé. Tillsammans med hela eller delar av mitt team är jag din samarbetspartner under en förutbestämd tid och kan agera som lots under en inkörningsperiod.

Rekonstruktion

Jag finns med när ditt företag har eller riskerar att få ekonomiska problem. Jag hjälper dig att planera och genomföra en rekonstruktion, stöttar dig och förhandlar med fordringsägare. Jag arbetar tillsammans med mitt team fram en finansieringslösning för att få en nystart i ditt företag.

30 års erfarenhet
Redovisning/bokslut
Skräddarsydda lösningar

Affärsutveckling
Rekonstruktion
Analys av befintlig resultat- och balansrapport

Boka kostnadsfri konsultation

Jag godkänner att mina uppgifter sparas så att min förfrågan kan besvaras.