EKONOMI

Maxilium är ett konsultbolag som arbetar med ett utvalt team med kompetens för att bistå och stötta företag som har såväl röda som svarta siffror.

Vår affärsidé är efter snart 40-år i branschen fånga upp dig som driver företag innan ni hamnar i en ekonomiskt låsning och i ett eventuellt framtida obestånd!

Under mina år i branschen har jag sett många stabila och professionella bolag som har fått ”packa” ihop på grund av dålig styrning, brist på ekonomisk kunskap och kompetens i sitt val av lednings och ekonomi funktioner.

Ett problem som uppstår hos många företag i utveckling är att de tappar fart när de inte reflekterar över aktuella omvärldsfaktorer eller kan bli hemmablinda – hur utvecklas vår bransch, vad händer på ”stan”, hur möter vi upp efterfrågan på våra tjänster/varor idag och hur ska vi utveckla vårt företag!

Företag som går med ett positivt resultat har i sju fall av tio får låg vinst i sin resultatrapport. En anledning till det är bl a en dålig uppdatering av löpande redovisning/kontoplan. Lika många företag lägger en budget för sitt kommande år genom att räkna upp sin fjolårs budget/resultat med tio procent! Det är ansvarslöst.

Vad kan jag och mina kollegor göra för dig…

Vid vårt första sammanträffande med dig är vårt möte begränsat till maximum 60 minuter. Om du inte kan redovisa din problemställning under den första halvtimmen så har du inte tagit din situation på allvar. Då har vi ingenting att tillföra under de återstående 30 minuterna.

Lars Falk

Maxilium

Fyll i formuläret så kontaktar vi er!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Kontaktperson